YKF Wedding

PlanlamaStratejilerimiz

Ekibimiz arz talep şekline uygun olarak ürün vermektedir. Firma, tanıtım filminde veya reklamda belirtilmesini, vurgulanmasını istediği özellikleri ekibimize aktarır. Ekibimiz bunu odak alarak ön çalışmayı başlatır. Çekimlerin gerçekleştirileceği mekânları gezerek;

  • Çekimin kaç gün süreceğine
  • Kullanılacak ekipmanların türü ve sayısına
  • Ekibin kaç kişiden oluşması gerektiğine
  • Projenin kaç günde teslim edilebileceğine karar verir.

Ön çalışma yapan ekibimiz mekânın büyüklüğüne ve sayısına, mekânların birbirlerine olan uzaklığına, hazırlık süreçlerine ve hava şartlarına göre bir çalışma programı hazırlar.

Ekibimiz profesyonel imkânlarla hareket eder, kaliteyi esas alır. Kullanacağımız kamera, mekânlardaki ışık durumuna ve çekim hareketlerimize en iyi cevabı verecek kamera olmalıdır. Kesinlikle Full HD ve 4K kameralarla kayıt yapmaktayız. Yayınlanacak olan medya alanlarını da bu aşamada göz önünde bulundurmaktayız. Kullanacağımız ışık seti genel olarak mekânın büyüklüğüne ve ışık alma oranına bağlı olarak birlikte çalıştığımız görüntü yönetmenimiz/ışık şefimiz tarafından belirlenir.

Reklam filmleri ve tanıtım filmlerinde hareketli görüntüler estetik açıdan önemlidir. Bu yüzden jimmy jib, gimbal yada slider araçlarından en az birine ihtiyacımız olacaktır. Bu ekipmanlar da kullanılacak alanın genişliğine ve yüksekliğine bağlı olarak belirlenir. Ekibimizin değişmeyen çalışanları vardır. Yönetmen, görüntü yönetmeni, ışıkçılar, prodüksiyon amiri gibi. Bunların dışında ekipmanın sayısına ve projenin kapsamına göre kişi sayısı arttırılabilir.

Bu hususlar esas alınarak bütçe oluşturulur ve çekim detayları firmaya sunulur. Çekimler tamamlandıktan sonra post prodüksiyon aşaması başlar. Ancak bu aşamadan önce seslendirme metni, logo ve videoda yer alacak yazıların ekibimize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kurgu süresi uzayacak ve plansızlıklar ortaya çıkacaktır.

Cut kurguyu (kaba kurgu) bitiren post prodüksiyon ekibimiz firmaya sunum yapar ve revize olacak yerleri belirler. Kurgu bittiğinde color correction (renk düzenleme) aşaması başlar. Bu aşamanın sonunda kurgu bitmiş olur. Son kez firmaya sunum yapılır. Gerekli görülen revizeler yapıldıktan sonra filmimiz tamamlanmış olur. Müşteri firmanın istediği takdirde firmamız videonun sosyal medyada yayılması ile ilgili çalışmaları da yürütmektedir.